Nieuws

UPDATE maandag 6 november: Griepprikken en pneumokokkenprikken

De griep- en pneumokokken-vaccinaties zijn inmiddels gegeven op dinsdag 31 oktober.

Als u voortijdig aangegeven heeft dat u daar niet bij kon zijn maar wel graag de vaccinatie wil, dan staat u bij ons op de lijst voor de inhaalronde. U mag vanaf nu bellen wanneer dat inhaalmoment gaat zijn.

Heeft u nog niet eerder aan ons doorgegeven dat u niet in de gelegenheid was, maar u wilt wel graag alsnog de vaccinatie? Ook dan mag u ons bellen, en zetten wij u op de lijst voor de tweede inhaalronde.


Griepprikken 2023 en Corona-prikken

De griep- en pneumokokken-vaccinaties zijn dit jaar eind oktober.
De uitnodigingen worden in de eerste helft van oktober verstuurd.
Wacht u die aub even af. We zullen hier melden wanneer iedereen een uitnodiging zou moeten hebben ontvangen.

Als u in aanmerking komt voor de griepprik, kunt u ook de coronaprik krijgen. Dit gaat niet via de huisarts, maar via de GGD. Als u in 1963 of eerder bent geboren, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging van het RIVM. Als u na 1963 bent geboren, ontvangt u geen uitnodiging, maar kunt u zelf een afspraak maken. Kijk hiervoor op www.mijnvraagovercorona.nl, www.planjeprik.nl of bel 0800-7070.


Spreekuur

Vanaf heden is het spreekuur uitsluitend in de praktijk te Lage Zwaluwe.


Dokter Verdenius

Gedurende de zomerperiode werkt dokter (mevr.) Verdenius meerdere dagen in de week bij ons in de praktijk.


Geneesmiddelentekorten (zie video)

Er zijn grote tekorten aan geneesmiddelen in Nederland. Dat betekent dat bepaalde medicijnen voor kortere of langere tijd niet of onvoldoende verkrijgbaar zijn. Dat merken wij ook goed in onze apotheek. Wij kunnen het medicijn dan simpelweg niet bestellen, omdat de groothandel het niet op voorraad heeft, doordat de fabrikant het niet of te weinig maakt.
Wij als individuele apotheek kunnen dus helaas niets aan doen aan dit landelijke probleem. Wel proberen we zoveel mogelijk een alternatief middel te vinden. Maar soms zijn deze alternatieven inmiddels ook op.

In deze video legt de KNMP het verder aan u uit.


Nieuw: 24-uurs afhaalautomaat voor herhaalmedicatie.

Wij beschikken over een 24-uurs afhaalautomaat voor herhaalmedicatie, deze staat buiten bij de praktijk, rechts van de ingang. Hier kunnen wij herhaalmedicatie in doen om af te halen, in plaats van afhalen aan de balie. Het grote voordeel hiervan is dat u de herhaalmedicatie kunt ophalen op een tijdstip dat u zelf kiest, 24 uur per dag.
Er gelden wel voorwaarden en beperkingen. Zo kunnen niet alle medicijnen er in, en hebben wij een machtiging voor automatische incasso van u nodig. Alle voorwaarden worden in het inschrijfformulier uitgelegd.

Gebruik u langdurig dezelfde medicatie? En wilt u die voortaan uit de afhaalautomaat ophalen?
Vraag ons dan naar het formulier (aan de balie of via apotheeklagezwaluwe@ezorg.nl), vul dit formulier in en retourneer het aan ons.
Wij zullen uw aanvraag beoordelen. En u laten weten of het mogelijk is.


Toenemende druk op de huisartsenzorg: Wij kunnen geen nieuwe patiënten uit Moerdijk meer aannemen.

Ook wij ervaren dat de druk op de huisartsenzorg steeds verder toeneemt. Van alle kanten wordt er meer van de huisarts(enzorg) gevraagd, zonder dat uitbreiding van de capaciteit mogelijk is. Dat heeft meerdere oorzaken, vooral politiek. Weet u nog dat wij op 1 juli jl. de praktijk een dag sloten om op het Malieveld hiervoor aandacht te vragen? Sindsdien is er nauwelijks iets veranderd. Zembla wijdt de uitzending Het Huisartseninfarct aan dit onderwerp (donderdag 16 februari).

Een gevolg voor onze praktijk is dat wij maar zeer beperkt ruimte hebben om nieuwe patiënten aan te nemen. Hierdoor hebben we moeten besluiten dat inschrijving voor patiënten uit Moerdijk niet meer mogelijk is. Voornamelijk in verband met de reistijd in geval van een (spoed)visite, maar ook doordat Moerdijk in een andere regio ligt dan Lage Zwaluwe wat betreft ambulance en huisartsenpost.


Herhaal uw langdurige medicatie via het nieuwe patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn)

Vanaf nu maken wij gebruik van een online patiëntenportaal. Dit portaal heet MijnGezondheid.net (afgekort MGn). Het is een website, en heeft een koppeling met ons huisartsen- en apotheeksysteem. Zo kunt u bijvoorbeeld delen van uw medisch dossier inzien. Diverse functionaliteiten van het portaal zullen op den duur beschikbaar komen. 

Een hele handige is nu al beschikbaar:
als u langdurig bepaalde medicatie gebruikt (en u bestelt deze altijd zelf), dan kunt u deze nu heel gemakkelijk herhalen via MGn;
u hoeft dan niet meer de herhaalreceptenlijn in te spreken. 

Alle personen van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan in onze praktijk, én van wie het e-mailadres bij ons bekend is, zijn via mail uitgenodigd om een account aan te maken op MijnGezondheid.net. Is uw e-mailadres niet bekend bij ons, dan konden wij u geen mail met persoonlijke uitnodiging sturen. Maar u kunt wel gewoon een account aanmaken. Ga hiervoor op een computer naar www.MijnGezondheid.net en volg de aanmeldinstructies (voor de veiligheid verloopt dat met DigiD).
Wij krijgen daar bericht van en zullen het door u gebruikte e-mailadres vervolgens ook toevoegen aan uw patiëntgegevens. 
Wilt u dan meteen ook uw (mobiele) telefoonnummer controleren en deze zo nodig aanpassen en/of toevoegen?

Ook in de toekomst kunt u wijzigingen in uw contactgegevens (tel.nr., adres, e-mailadres etc.) aan ons doorgeven door deze in het portaal te actualiseren.


PRAKTIJK EN APOTHEEK BEPERKT BESCHIKBAAR

Vanwege de overgang naar een nieuw computersysteem zijn de huisartsenpraktijk en de apotheek enkele dagen minder beschikbaar:

woensdag 16 t/m vrijdag 18 november 2022

alleen open voor klachten en/of medicijnen die niet kunnen wachten tot de volgende week.

Er worden alleen afspraken gemaakt voor betreffende dag zelf, niet verder vooruit. Voor alle minder dringende zaken vragen wij u om ons vanaf maandag 21 november te bellen of te bezoeken.


GRIEPPRIKKEN  EN PNEUMOKOKKEN-PRIKKEN
De griepprikken zullen dit jaar gegeven worden op donderdag 10 november 2022.
De pneumokokkenprik is op hetzelfde moment. Dit jaar worden personen die geboren zijn in 1953 t/m 1956 hiervoor uitgenodigd.

Uitnodigingen voor de prikken worden uiterlijk 19 oktober bezorgd.

Bij het plannen van een COVID-booster hoeft u geen rekening te houden met de griep- en/of pneumokokkenprik. Deze mogen kort na elkaar gegeven worden, wachttijd er tussen is niet nodig.


PRAKTIJK EN APOTHEEK GESLOTEN

Vanwege de overgang naar een nieuw computersysteem zijn de huisartsenpraktijk en apotheek gesloten gedurende:

woensdag 2 nov.   12:30-14:30 uur
donderdag 3 nov.  12:30-14:30 uur
maandag 7 nov.   12:30-14:30 uur
dinsdag 8 nov.     12:30-14:30 uur


ZOMERVAKANTIEPERIODE: week 33-34-35

Van 15 aug t/m 2 sep is er geen regulier huisartsenspreekuur.
Wel is er een huisarts aanwezig voor spoedzorg.

Wij blijven telefonisch bereikbaar (0168-482412).
Ook voor uitslagen en advies van de assistente.
U kunt ons dus gewoon bellen voor overleg.

Het spreekuur van Anja gaat wel door.
Ook is de apotheek geopend zoals normaal.

Afspraken voor week 36-38 maken we na de vakantie.

Veel huisartsenpraktijken in Nederland zijn tijdens hun vakantieperiodes gesloten. Voor spoedzorg kan men dan terecht bij een huisartsenpraktijk in de buurt. Ook wij zullen vanaf nu in sommige vakantieperiodes geen of geen regulier huisartsenspreekuur hebben. Als het mogelijk is, verlenen we de spoedzorg zelf vanuit onze eigen praktijk. Als dat niet mogelijk is, zullen we van tevoren aangeven bij welke praktijk u terecht kunt voor spoedzorg.

We begrijpen dat dit mogelijk even wennen is voor u. Zeker als u al jarenlang patiënt bent in onze praktijk, en dus nooit eerder te maken heeft gehad met een dergelijke vakantiesluiting. Ook voor ons is het wennen. Maar met het (landelijke) tekort aan huisartsen, in combinatie met de druk op de huisartsenzorg, is het onvermijdelijk.

Wilt u meer weten over dat laatste? Voor uitleg kunt u dit filmpje kijken,  dit artikel lezen, googelen op “#iedereeneenhuisarts” en eventueel deze petitie tekenen.


ACTIEWEEK HUISARTSENZORG: 27 juni t/m 1 juli 2022
De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat op het spel. De druk op de huisartsenzorg móet worden aangepakt. Daarom voeren alle Nederlandse huisartsen deze week actie en hebben wij op vrijdag 1 juli een manifestatie op het Malieveld in Den Haag om zo ook de politiek bewust te maken van de steeds dringender wordende problematiek. Onze huisartsenpraktijk doet mee met de acties en zal vrijdag 1 juli gesloten zijn! Voor spoedgevallen kunt u die dag terecht op de huisartsenpost in Oosterhout. Onze apotheek is wel open.

Deze acties doen we in het belang van alle patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. Er is een flink tekort aan huisartsen, en de werkdruk in de huisartsenzorg is hoog. We willen vooral:
– meer tijd hebben voor onze patiënten;
– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doemee hoe u dat kunt doen.


Mei 2022: vertrek dokter Leijten

Met ingang van 1 juni gaat dokter Leijten met zwangerschapsverlof. Na haar verlof gaat zij elders dichterbij huis werken.

Feb 2022: COVID-maatregelen blijven van kracht in de praktijk
Per 25 februari blijven wij, op advies van de landelijke huisartsenverenigingen, de gebruikelijke COVID-maatregelen hanteren als ‘huisregel’ van de praktijk. Dus mondkapjes, anderhalve meter afstand (waardoor max. 3 personen tegelijk in de wachtkamer), en triage op COVID-gerelateerde klachten bij het maken van een afspraak. Juist door de landelijke versoepelingen zal de besmettingsgraad onder de bevolking oplopen. Met onze maatregelen blijven wij u, kwetsbare patiënten in de praktijk, en onszelf beschermen.

Feb 2022: Nieuwe huisarts
Vanaf maart zal (mevr.) dokter Leijten bij ons werken op maandag en dinsdag.

Jan 2022 : Vertrek dokter Obbens
Dokter Obbens heeft zijn carrière buiten onze regio voortgezet en is dus niet meer werkzaam bij ons. Dokter Heitmann werkt tijdelijk op maandag.

Mondkapjes
We hebben even mogen genieten van de versoepelingen, maar de besmettingen met de Delta-variant van het COVID-19 virus lopen weer in rap tempo op. Daarom hebben we als praktijk besloten om de mondkapjes weer op te zetten. Wij vragen u daarom ook om het mondkapje weer op te zetten als u naar de praktijk komt. Dit ter bescherming van uzelf, maar ook van de mede-patiënten en de praktijkmedewerkers.

Registratie COVID-vaccinaties

De registratie van uw vaccinatie kunt u inzien via mijn.RIVM.nl, waarna u moet inloggen met DigiD.
Wij hebben alle door ons gezette vaccinaties geregistreerd en (voor de personen die dat wensten) doorgegeven aan het RIVM. Het RIVM is vanaf dan verantwoordelijk voor juiste weergave op mijn.RIVM.nl. Wij hebben begrepen dat nog niet alle vaccinaties zichtbaar zijn. Het blijkt dat het RIVM enige achterstand heeft in de verwerking van de door huisartsen aangeleverde gegevens. U zult begrijpen dat wij geen invloed hebben op de werkwijze van het RIVM, en verzoeken u in een dergelijk geval nog even geduld te hebben.

Nieuwe collega’s

In mei hebben wij dokter Obbens en dokter De Haas mogen toevoegen aan ons team. Dokter Brouwer, dokter De Haas en dokter Obbens zullen voor langere tijd vast bij ons blijven werken.

Gerda en Kaylee zijn twee assistentes die sinds vorige maand bij ons team horen.

Preferentiebeleid voor medicijnen vanaf 1 mei ook bij CZ

Een preferentiebeleid houdt in dat een zorgverzekeraar van een bepaald medicijn slechts één bepaald merk aan u wil vergoeden. Ook CZ voert dit per 1 mei in. In dit filmpje leggen ze het uit. Op onze website bij MEDICATIE kunt u er meer over lezen.

 

Uitleg organisatie vaccinaties tegen COVID-19

Wij begrijpen dat de berichtgeving rondom de COVID-vaccinaties niet altijd duidelijk is. Daarom een korte uitleg bij COVID-19.

Eerste vaccinaties tegen COVID-19

Huisartsen gaan binnenkort personen geboren in 1956+1957, volwassenen onder 65 jaar met het syndroom van Down, en volwassenen onder 65 jaar met ernstig overgewicht met BMI >40 per brief uitnodigen voor een COVID-19 vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Vaccinatie zal rond 1 maart plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor worden getroffen.

Heeft u een BMI hoger dan 40 (bereken hier), maar staat dat mogelijk niet in uw dossier? Dan kunnen wij u niet selecteren en daardoor niet uitnodigen. Wilt u wel in aanmerking komen voor de vaccinatie, wat wij aanraden, neemt u dan contact met ons op.

Nieuwe huisarts

Dokter Brouwer versterkt ons team momenteel op woensdag.
Dokter Timmerman werkt met ingang van februari niet meer in onze praktijk.

Prikpost open

De prikpost van Star-SHL in De Ganshoek is open. Echter alleen op afspraak. U kunt terecht op maandag, woensdag, donderdag van 07:30-10:30 uur. Een afspraak maakt u via www.star-shl.nl/bloedafnamelocaties. Of bel met 088-0209555.

Pensionering dokter Mulders

Na ruim 40 jaar zorg voor zijn patiënten, en menig baby op de wereld te hebben gezet, is dokter Mulders per 1 juni met pensioen gegaan.
Dokter Heitmann zet de praktijk met apotheek voort. Dit doet hij met behulp van andere huisartsen, die voor langere of kortere tijd in de praktijk zullen werken. 

Vanwege de corona-crisis is het voor dokter Mulders helaas niet mogelijk om in levende lijve afscheid van u te nemen. Als alternatief heeft hij in Weekblad ’t Carillon én BN De Stem ieder een artikel laten plaatsen. Mocht u dokter Mulders een digitaal bericht willen sturen, dan kunt u dat doen via rinusm2@xs4all.nl. 

Wij bedanken dokter Mulders voor zijn jarenlange inzet in de praktijk, en voor zijn gezelligheid die we enorm zullen missen, en wensen hem een fijn pensioen toe.

Triage:

Tegenwoordig passen wij triage toe wanneer u belt voor advies of een afspraak. Dit betekent dat de assistente u zal vragen waarvoor u op het spreekuur wilt komen. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie en de daarbij horende urgentie, stelt zij u mogelijk aanvullende vragen. Ook kan zij u mogelijk adviseren wat u zelf kunt doen aan de klachten die u heeft. Meer informatie over de triage vindt u onder ‘Spreekuur’.