COVID-19

Geplande COVID-vaccinaties 15 juli

Donderdag 15 juli is de tweede vaccinatie voor o.a. personen uit 1959 en 1960. Als u bent uitgenodigd en de eerste vaccinatie heeft gehad, gaan we er vanuit dat u ook voor de tweede vaccinatie komt.
Mocht dat niet zo zijn, dan willen we dat graag van u weten. Zonder tegenbericht rekenen we op uw komst.

Registratie COVID-vaccinaties

De registratie van uw vaccinatie kunt u inzien via mijn.RIVM.nl, waarna u moet inloggen met DigiD.
Wij hebben alle door ons gezette vaccinaties geregistreerd en (voor de personen die dat wensten) doorgegeven aan het RIVM. In enkele gevallen bleek het doorgeven aan het RIVM door een technische oorzaak niet goed gelukt te zijn. Vorige week is dat inmiddels hersteld. Alle vaccinaties moeten nu zichtbaar zijn in MijnRIVM.

Uitleg organisatie vaccinaties tegen COVID-19

Wij begrijpen dat de berichtgeving rondom de COVID-vaccinaties niet altijd duidelijk is. Daarom hieronder een korte uitleg:

De overheid (RIVM) voert de regie over de landelijke vaccinatie-strategie. En is degene die de vaccins inkoopt. Afhankelijk van beschikbaarheid van geleverde vaccins bepaalt het RIVM welke groepen mensen wanneer in aanmerking komen voor een prik, en met welk vaccin dat dan is. Daarbij bepaalt het RIVM wie deze prikken dan gaan geven. Zij heeft deze opdracht voor enkele doelgroepen aan de huisartsen gegeven. Wij als huisartsen voeren de opdracht alleen uit, maar hebben geen invloed op de opdracht zelf. De benodigde vaccins krijgen wij van het RIVM geleverd, en kunnen wij niet zelf inkopen. Wij zijn voor deze opdracht dus afhankelijk van de overheid, wat ons weinig mogelijkheden buiten de doelgroepen geeft. We rekenen op uw begrip voor deze situatie.

Voor sommige groepen personen is het BionTech/Pfizer vaccin het meeste geschikt. Dit vaccin moet, door de manier waarop het bewaard moet worden, bij veel personen op een dag gebruikt worden. Daarom voert de GGD deze taak voor een grote regio uit, en is dit vaccin niet geschikt voor huisartsenpraktijken.

Het AstraZeneca-vaccin kan makkelijker bewaard en verdeeld worden, en krijgen wij van het RIVM in beperkte hoeveelheid geleverd voor een kleine doelgroep van onze patiënten. Dit vaccin is schaars en uiteraard willen en mogen wij dit niet verspillen. Wij organiseren het prikken dus zodanig, dat veel personen vlak na elkaar gevaccineerd zullen worden. Dit betekent dat wanneer u niet kunt/wilt komen op het opgeroepen tijdstip, wij de vaccinatie niet zomaar op een ander moment kunnen geven. Dan kan het zelfs zo zijn dat er geen andere mogelijkheid meer is.
Tevens heeft het RIVM bepaalt dat wij 12 weken later de vaccins voor de tweede prik binnen krijgen. De werking van het vaccin is namelijk het beste als er 12 weken tussen de eerste en de tweede prik zitten. Deze kunnen wij dus niet eerder dan in de genoemde tijd geven.

Voor meer informatie over de vaccinaties en het vaccinatiebeleid kunt u bellen naar het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 of kijken op www.coronavaccinatie.nl.

Update april 2021:
De overheid heeft recent besloten om het AstraZeneca-vaccin niet meer te gebruiken voor personen jonger dan 60 jaar. Dit vanwege de zeer zeldzame kans op het ontwikkelen van een bloedprop (trombose) na de eerste vaccinatie. Als u de eerste vaccinatie al van ons heeft gehad, dan kunt u volgens de Gezondheidsraad ook de tweede vaccinatie krijgen zoals gepland, ook al bent u jonger dan 60 jaar. De zeldzame bijwerkingen zijn namelijk niet opgetreden na de tweede vaccinatie.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Indien u het idee heeft dat u of een huisgenoot besmet is met het corona-virus, dan wordt u dringend verzocht een afspraak te maken met GGD West-Brabant om u te laten testen. Bel hiervoor 0800-1202. Of maak online een afspraak via www.ggdwestbrabant.nl.

De tweede golf corona-besmettingen is in volle gang. Dus blijven wij heel alert op de volgende symptomen: koorts, hoesten, niesen, kortademigheid, moeheid, slijmproductie, spierpijn, hoofdpijn, keelpijn, braken, diarree, ontstoken ogen, verlies van smaak en/of geur, pijn borstkas en ziekte bij huisgenoten.
Als u deze klachten heeft, dan mag u niet naar de praktijk komen. Dus niet op het spreekuur, maar ook niet aan de balie. We verzoeken u in dat geval iemand anders te vragen om uw medicatie af te halen.

Aan de balie houdt de assistente het schuifluik zoveel mogelijk gesloten. Dit is niet uit onbeleefdheid, maar ter bescherming van de assistente. Ook nemen wij nu geen contant geld aan, betaalt u alstublieft met pin.

Het is de bedoeling om met slechts één persoon tegelijk aan de balie te staan. De personen daarna verzoeken wij om buiten op hun beurt te wachten, met onderling 1,5 meter afstand.
Tevens is er in de wachtkamer plaats voor 3 personen met een spreekuur-afspraak. Ook hier vragen we de personen daarna buiten op hun beurt te wachten.
Houdt u hier aub rekening mee en wees er op voorbereid. Neemt u bij regenachtig weer bijvoorbeeld een paraplu mee!

Als u vragen heeft over het coronavirus, vragen wij u om eerst de landelijke adviezen te lezen. Deze kunt u vinden op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl/coronavirus. U kunt ook bellen naar 0800-1351. Ook op www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus vindt u handige informatie.

Als u ons belt i.v.m. mogelijke besmetting, dan willen wij u eerst telefonisch screenen. Daarvoor willen wij een aantal dingen van u weten. Zo kunnen wij een inschatting maken of u gezien moet worden en zo ja of dat op het spreekuur kan of toch middels een huisbezoek.

Vandaar ook dat wij hebben besloten om de inloopspreekuren van Hooge Zwaluwe en Moerdijk, maar ook het wrattenspreekuur op Lage Zwaluwe, tot nader order te sluiten.

Bedankt voor uw begrip.
Huisartsenpraktijk Lage Zwaluwe