Spreekuur

Wanneer u belt voor een afspraak of advies, passen wij triage toe. Dit doen we om u de juiste zorg te kunnen bieden en tegelijkertijd het spreekuur zo optimaal mogelijk in te kunnen richten. Dit betekent dat de assistente u zal vragen waarvoor u op het spreekuur wilt komen. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie en de daarbij horende urgentie, stelt zij u aanvullende vragen. Ook kan zij u mogelijk adviseren wat u zelf kunt doen aan de klachten die u heeft.

Uiteraard doet de assistente alles in samenspraak en overleg met uw huisarts. Net als de huisarts is de assistente verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Onze assistentes hebben hiervoor de noodzakelijke aanvullende cursussen gevolgd. De triage gebeurt op basis van landelijk zorgvuldig opgestelde protocollen.

Gemiddeld duurt een consult 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, overleg dit dan met de assistente. Meer tijd reserveren voorkomt zowel dat er onvoldoende tijd voor u is tijdens uw afspraak, als onnodig lange wachttijden voor de volgende patiënten.
Belt u de assistente tijdig als een afspraak niet door kan gaan.

Lage Zwaluwe:

  • Spreekuur uitsluitend op afspraak
  • Wrattenspreekuur: elke 2e en 4e woensdag van de maand inloopspreekuur 16:00 – 16:30

Hooge Zwaluwe:

  • Inloopspreekuur in “De Rank” (Prinses Margrietstraat 50a)
  • Dinsdag 08:30 – 09:00
  • Woensdag 11:30 – 12:00
  • Vrijdag 11:30 – 12:00
  • Op verzoek kunnen vooraf bestelde medicijnen daar, aan het begin van het spreekuur, worden afgehaald. Indien er betaald moet worden voor medicijnen, dan uitsluitend via automatische incasso.

Telefonisch spreekuur:

Voor kort overleg, uitslagen en dergelijke kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur. De huisarts belt u dan terug.

Uitslagen:

Uitslagen kunt u in veel gevallen bij de assistente opvragen. U kunt hiervoor bellen tussen 10:00 en 12:00 uur.

Huisbezoek:

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die te ziek zijn om zelf naar de praktijk te komen. U kunt tussen 08:00 en 10:00 uur een huisbezoek aanvragen. Bij twijfel over de noodzaak van een huisbezoek zal de huisarts u terugbellen. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, altijd beter om naar de praktijk te komen.