Medicatie

Met recepten uit het ziekenhuis kunt u de hele dag bij ons terecht.

Medicijnen die tijdens het spreekuur worden voorgeschreven proberen we zo veel mogelijk direct mee te geven. Het preferentiebeleid (zie onderaan deze pagina) dat de meeste zorgverzekeraars voeren maakt het voor ons echter erg lastig om alle voorkeursmerken op voorraad te hebben. Hierdoor kan het zijn dat wij het voor u moeten bestellen.

Herhaalrecepten:
Herhalingen kunnen worden aangevraagd via onze telefonische herhaalreceptenlijn (0168 – 482412, keuze 2). Die werkt 24 uur per dag en 7 dagen per week. Aldus bestelde medicijnen kunnen 3 werkdagen later tussen 15:30 en 17:00 uur worden opgehaald. Wij vragen u zich aan deze afhaaltijd te houden. De assistentes zijn op deze tijden beschikbaar voor het afhalen. Eerder op de dag zijn zij bezig met andere werkzaamheden, o.a. het gereed maken van de bestelling voor die middag.
Realiseert u zich dat wanneer u inspreekt als de praktijk gesloten is, uw medicatie de eerstvolgende werkdag besteld wordt, en u deze 3 werkdagen na de besteldag op kunt halen. Bijvoorbeeld: Inspreken in het weekend, is bestellen op maandag, is afhalen op donderdagmiddag. Inspreken op dinsdagavond, is bestellen op woensdag, is afhalen op maandagmiddag.

Bezorgen:
Bent u slecht ter been en daardoor niet in staat uw medicatie op de praktijk op te halen, dan bestaat de mogelijkheid om uw medicatie te laten bezorgen. Deze bezorging is op vrijdagmiddag. Wel vragen wij u dan om eventuele kosten voor de medicatie die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden, per automatische incasso te betalen. Een aanvraagformulier voor bezorging kunt u bij ons opvragen.

Preferentiebeleid zorgverzekeraars:
Het preferentiebeleid houdt in dat een zorgverzekeraar van een bepaald medicijn één merk aanwijst dat zij prefereren. Dit wordt ook wel voorkeursbeleid en voorkeursgeneesmiddel genoemd. De zorgverzekeraar vergoedt dan alleen dit specifieke merk aan hun verzekerden. Dat is voor u in principe niet erg, omdat het voorkeursmedicijn dezelfde werkzame stof bevat en daardoor net zo goed is. Meestal kost het u ook nog eens minder (eigen risico).
De apotheek moet in principe het merk leveren dat de zorgverzekeraar verlangt, anders krijgt u als patiënt het niet vergoedt. Wij hebben hier helaas geen invloed op. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen maken zij een uitzondering, maar alleen als dit strikt medisch noodzakelijk is. Dit kunt u dan met de dokter bespreken.
Als er geen medische noodzaak is om het merkmedicijn te gebruiken, maar u wilt dit toch, dan moet u dit zelf betalen (direct aan de balie). U krijgt achteraf géén vergoeding van uw verzekeraar, ook niet het bedrag wat u vergoed zou krijgen voor het voorkeursmedicijn. (Helaas zijn medewerkers van een zorgverzekeraar hier niet altijd goed van op de hoogte en vertellen ze u mogelijk iets anders. Wij willen u graag goed informeren om teleurstelling achteraf te voorkomen.)

Als u het niet eens bent met het beleid van uw zorgverzekeraar, verzoeken wij u contact met hen op te nemen, of u (volgend jaar) te verzekeren bij een andere zorgverzekeraar.

Per 1 mei 2021 voert ook CZ een preferentiebeleid in. Bent u verzekerd bij CZ? Dan krijgt u na 1 mei mogelijk een ander merk medicijnen dan u gewend was. Op deze pagina en in dit filmpje legt CZ uit wat hun voorkeursbeleid voor u betekent. Vanzelfsprekend leggen wij het ook graag aan u uit.